Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR
tdtes
download
a1
ulaştırma
download
belediye
sd

Yazım Kuralları

SEMPOZYUM BAŞVURU ÖZET GÖNDERİM KURALLARI

Sempozyuma başvuru için göndereceğiniz özetleriniz, en az 350 kelime olmalı.

Özetinizde çalışmanızın amacını, hedeflerini, sağlayacağı katkıyı, hangi alanda ne gibi eksikliği doldurmaya yönelik olduğu gibi bilgileri içermelidir. Türkçe olarak göndereceğiniz özetinize tercihen İngilizce özet de ekleyebilirsiniz.

Sadece bildiri değil aynı zamanda sempozyum konuları dahilinde sunmak istediğiniz Raporlarınızı da gönderebilirsiniz.

 

SEMPOZYUM TAM METİN YAZIM KURALLARI

  1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
  2. Sayfa düzeni; Normal olup Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
  3. Makalenin ilk sayfasında;

– Türkçe Başlık, 12 punto TIMES NEW ROMAN olarak için Tamamı Büyük, Ortalı ve Kalın (Bold) formatta; İngilizce başlık 12 Punto Baş Harfleri Büyük ve Ortalı olacak şekilde yazılmalı.

Yazar/lar adı ve soyadı tamamı büyük, Times New Roman, 12 punto olarak makale başlığının bir satır altında ortalı bir şekilde belirtilmelidir.

-Yazarın unvanı, çalıştığı kurum bilgisi, e-posta adresi ORCID numarası 10 punto, Times New Roman olacak şekilde yazar adının altına yazılmalıdır.

250-300 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime bulunmalıdır. Türkçe özet “Öz” ve İngilizce özet “Abstract10 punto Times New Roman, tek satır aralığı olacak şekilde yazılmalı.

  1. Makale Metni;

11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1,15 satır aralığı alt ve üsten 6nk kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

-Paragraflarda başlangıç girintisi olmamalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

-40 kelimeden fazla olan alıntılar sağ ve soldan 1 cm içeride ve 10 punto olarak italik yazılmalıdır

  1. Başlıklar;

-Makalede ana başlıklar 11 punto ve tamamı büyük; Alt başlıklar 11 punto kalın (bold) ve sola yaslı, olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

  1. Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler;

-Metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 9 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 9 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

Örnek: Tablo 3: Gruplararası Etkileşim

  1. Makalede kullanılan her türlü kaynak, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça girintisi (Asılı – 1 cm) olarak ayarlanmalıdır.
  2. Atıf ve Referans sistemi;

Çalışmalarınızda dipnot gösterme (metin altı atıf) şekilde atıf verilebilir. Dipnot gösterme (metin altı atıf) sistemini tercih eden yazarların çalışmalarını Chicago 17. Sürüm referans sistemine göre hazırlamaları gerekmektedir. Dipnotlar, Times New Roman, 9 punto, iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.

 

Not: Tam metinlerin intihal oranının %15-20’yi aşmaması gerekmektedir. (Bu orana kaynakça ve alıntılar dahil değildir.)

 

(Yazım kuralları ile ilgili olarak Örnek Tam Metin Şablonunu İnceleyebilirsiniz)