Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR
tdtes
download
a1
ulaştırma
download
belediye
sd

TAKDİM

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyum fikri uzunca bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu etkinliğin sınırları, içeriği ve hedefleri ortalama bir sempozyumun oldukça ötesinde büyük gayelere hizmet etmeye matuftur. Bu faaliyette Türk Dünyası’nın bugünü ve geleceğine yönelik önermelerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Sempozyumda evvela Türk Dünyası’nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve akabinde ise çözüm önerileri üzerine odaklanılacaktır. Diğer bir ifadeyle müşterek konularda daha etkin ve çözüm odaklı fikirlere ulaşılması asıl amaçtır.

Programda Tük Dünyası hakkında birbirinden bağımsız, bir hedef üzerinde tam bir birlik sağlayamayan vakıf, dernek, sendika, sivil toplum kuruluşları veya kişilerin münferit faaliyetlerinin sistematik ve rasyonel bir zeminde buluşturulması hedeflenmiştir. Sistematik hale getirilemeyen bilgi ve emek kaos ortamı doğurur ilkesi unutulmamalıdır. Bu problem ve içinden çıkılmaz durum ancak Türk Devletler Teşkilatı ve Aksakallıların rehberliği ve desteğiyle aşılabilecektir. Sempozyumun neticesinde Türk Dünyası’na yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerilerini içeren bir rapor veya manifesto hazırlanacak ve bu metin ilgili kamu kurumlarına ve Türk Devletleri Teşkilatına takdim edilecektir.

Sempozyuma Türkiye, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Başkurdistan, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, İran, Polonya, Macaristan, Irak, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Almanya, ABD, Güney Kore, Japonya, Moğolistan, Tataristan, Hakasya, Gagavuz Yeri, Tiva, Altay, Nahcivan, Saha (Yakut), Çekya gibi ülke ve sahalardan toplam 500 kişilik katılım sağlanacaktır.
Mezkur proje; hipotezi, programı ve hedefleri itibariyle herhangi bir etkinliğin taklidi veya devamı değildir. Bu yönüyle etik değerlere bağlı, orjinal düşünceleri içeren ve birçok eksikliklerden vareste bir proje durumundadır. Amacı üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve Türk Dünyası’na fayda temin etmektir. Sempozyumun hedeflerinin hayata geçirilmesi, Türk Milletinin kudreti ve iradesi dahilindedir.

Sempozyum fikrinin ortaya çıkmasında, projelendirilmesinde ve hazırlık sürecinde çok fazla kişinin emeği bulunmaktadır. Bu münasebetle Sempozyum Düzenleme ve Danışma Kuruluna, Sekretarya ve diğer kurullara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte, Sayın Rektörümüz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz ve Sayın Valimiz destekleriyle sempozyum programının hayata geçirilmesi hususunda oldukça güçlü bir irade ortaya koymuşlardır. Bizlere yardım ve teşviklerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz.
Projeyi bütün imkânlarıyla destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY’un şahsında Özel Kalem Müdürümüze, Telif Hakları Genel Müdürümüze, TİKA ve YTB Başkanlarımıza ve Bakan Yardımcılarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Son Başbakanımız ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali YILDIRIM’a hürmetlerimizi arz ederiz. Zat-ı devletleri teşvik etmeselerdi proje sadece bir düşünce şeklinde hafızalarda kalacaktı.
Bu bilgi şöleninin üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve Türk Dünyası’na hayırlara vesile olmasını dileriz.

Prof. Dr. Abdulkadir Gül
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı-Proje Yürütücüsü