Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Russian RU Spanish ES Turkish TR
tdtes
download
a1
ulaştırma
download
belediye
sd

Danışma Kurulu

Sayın Dr. Serdar ÇAM, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Sayın Ahmet Misbah DEMİRCAN, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Sayın Nadir ALPARSLAN, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Sayın Özgül Özkan YAVUZ, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Sayın Yavuz Selim KIRAN, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sayın Mehmet Zahid SOBACI, TRT Genel Müdürü
Sayın Abdullah EREN, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı(YTB)
Sayın Serkan KAYALAR, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA)
Sayın Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Sayın Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Cengiz TOMAR, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili
Sayın Prof. Dr. Ekrem KALAN, Aleaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Saffet KÖSE, Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL, İstanbul Üniversitesi Rektör Yrd.
Sayın Prof. Dr. Erhan AFYONCU, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Musa YILDIZ, Gazi Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Yücel OĞURLU, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi